Terapeutické oleje a zelené potraviny v praxi

Lektorká přednáška Ladislavy Špoulové z Energy.

Ochutnávka a seznámení se zelenými potravinami a oleji, měla velký úspěch. 
Děkujeme!