PORADCI

Hana Kaplánková

Vedoucí klubu Energy Prostějov

Konzultace, poradenství Energy, automatická kresba

Klub Energy Prostějov
Atrium 2.p, Hlaváčkovo nám.1

tel. 603 167 328
energyprostejov@email.cz

Mgr. Vladimíra Leitnerová

Konzultace, poradenství a prodej Energy, kineziologické testování, automatická kresba,
objednávky na Diacom 

Držovice, Olomoucká 266
úterý, středa 14 - 17 hod.
tel. 737 717 385 

Mgr. Petra Nedomová

Konzultace, poradenství a prodej Energy, kraniosakrální uvolnění, masáže, numerologie

FB: Energiel-centrum zdraví, masáže
Vyškov, Komenského nám. 9
tel. 724 080 016
petka.ned@gmail.com 

Helena Papežíková

Diagnostika přístrojem supertronic, poradenství Energy

Klub Energy Prostějov
Atrium, Hlaváčkovo nám. 1

obj. tel. 603 167 328

Anna Hanáková 

Konzultace a poradenství Energy,
numerologie, výklad karet,
práce s energií

Prostějov, Melantrichova 20
(Salon Charme)

tel.  603 844 833
hanakova.anna@seznam.cz 

Ivana Pánková

Konzultace, poradenství a prodej Energy, astrologie

Prostějov, Domamyslická 142, 
tel. 723 038 872

Mgr. Lenka Vévodová

Frekvenční terapie plazmovým generátorem, analýza přístrojem Oberon - Titanium, konzultace, poradenství a prodej produktů Energy, Dornova metoda

Regenerační centrum HARMONIE, Konice,
9. května 480

tel. 731 654 345
lenkavevodova1@seznam.cz

Václav Vondál

Konzultace, poradenství Energy, diagnostika přístrojem Quantum BIO-Elektrik, automatická kresba,
rodinné konstelace

Klub Energy Prostějov
Atrium 2.p, Hlaváčkovo nám.1 

tel. 731 692 823