PROGRAM

KAŽDOU STŘEDU ZVEME K OCHUTNÁVCE -  v listopadu podáváme čaj Tribulus terrestris


13. 11. 2019            17 - 19 hod.              POZNEJ SÁM SEBE - seminář

Stále sníš o skvělé práci? Snít je sice hezké, ale pokud neuděláš TY ten první krok, nikdy žádná vysněná práce nepřijde. Rozhodni se teď a udělej ten první krok.
Ke každému cíli vedou dva kroky. Prvním je myšlenka a druhým akce. To, proč stále stojíš na místě má jen jediný důvod a to je to, že jsi nevykročil. Stále sníš a čekáš. Život se žije teď, ne v budoucnu. Proto zapomeň na věty typu: "Někdy chci dělat něco jiného, v budoucnu budu dělat to a to." Začni to dělat už teď, pokud tedy opravdu chceš.
Mnohdy si myslíš, že to co sis vybral je tvoje práce snů. Pokud se však zamyslíš a zeptáš se sám sebe: " Proč to chci dělat, co mě k tomu vede, je to opravdu to, k čemu mám vlohy, talent, mám dost silnou motivaci změnit svou práci, nejsem líný udělat změnu?" Možná pak zjistíš, že sis vysnil práci úplně někoho jiného jen proto, že se ti líbí život někoho jiného, jeho píle, jednání, nadšení, pracovní svoboda či chuť dělat věci sám za sebe.
Nežij život jiných ale ten svůj. Zanalyzuj svoje klady, zápory a bloky v oblasti myšlení a hlavně konání a možná zjistíš, že žádnou změnu ani nepotřebuješ. Že je možné být šťastný právě tam kde jsi.

Pokud se chceš naučit, jak správně analyzovat, zvu tě na seminář! Přijď odhalit své kladné, slabé stránky a bloky v oblasti myšlení - komunikace - emocí a činů, které ti brání být v životě tam, kde chceš být, ať už v oblasti vztahů, práce, rodiny, partnerství a zdraví. Lenka:-)

Seminář  vede: Lenka Kučerová
Vstupné: 100 Kč
Rezervace: osobně v klubu Energy, tel. 603 167 328, e-mail: energyprostejov@email.cz 


20. 11. 2019       10 - 17 hod.          DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC 


27. 11. 2019        13 - 17 hod.           DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM OBERON 

Přístroj Oberon zjišťuje přítomnost patogenů v organismu (viry, plísně, bakterie...) Pomůže vyhodnotit stav všech vašich orgánů Oberon pracuje na principu takzvané oscilační terapie. Přístroj rozliší fyziologické signály od patologických, patologické změní na fyziologické a navrátí je zpět do těla pacienta. Tím dochází k harmonizaci celého organismu a k úpravě a posílení regulačního systému. Oberon umožňuje vyhodnotit procentuální účinnost daného léku či potravinového doplňku. Přístroj dokáže upozornit na disharmonii v organizmu na základě poruchy energie.

Diagnostika a poradenství:
Mgr. Lenka Vévodová
Cena: 550 Kč

Rezervace: osobně v klubu Energy, tel. 603 167 328, e-mail: energyprostejov@email.cz


3. 12. 2019         17 - 19 hod.         CO SE MŮŽE SKRÝVAT POD POVRCHEM NEPŘÍJEMNÝCH SITUACÍ

Přednáškou provází:  Mgr. Ing. Petra Jelínková (www.jinypristup.cz)

Bude to inspirováno lidmi z individuálek, které vedu.

Svými slovy popíši odpovědi, které si někteří lidé poskytli formou vizualizace v rámci individuálek na určité otázky, které ve svém životě řešili.

Bude to o odpovědích, které jsem si v rámci vhledů poskytla já sama na nepříjemné situace, které jsem řešila a o tom, co se událo, když jsem se těmi odpověďmi řídila.

Záběr témat je opravdu široký. Na přednášce se tak můžete inspirovat odpověďmi na otázky typu: Co mám dělat, abych se cítil(a) více naplněný(á) v životě? Jak se více seberealizovat? Proč jsem raději v práci než doma s rodinou? Proč mám tak nepřátelského šéfa nebo kolegy? Co mám dělat, aby můj pracovní tým, který vedu, táhl za jeden provaz? Jak si zvýšit sebeúctu? Jak mám podpořit své dítě, které má potíže s učením, se začleněním? Jak se zbavit potřeby vyhovět své rodině za každou cenu? Nebo na témata: Nerozumíme si ve vztahu, milostný trojúhelník, těhotenství.

Sami uvidíte, jak stejná otázka, navenek stejný nebo podobný problém, může upozorňovat na zcela odlišné pozadí a mnohdy od nás vyžadovat i zcela odlišné nejbližší kroky.

Cílem tohoto povídání na přednášce je pomoci vám si prožít, jak nic v životě není černé, nebo bílé, jak ty nepříjemné situace, které řešíme, jsou jen špičkou ledovce vyčnívající nad hladinu, avšak pod hladinou se skrývá mnohem větší masa toho, co vedlo ke vzniku dané situace v našem životě. Zkrátka cílem je prožít si, jak vše, co v životě máme, je do jisté míry náš výtvor, a tedy my jsme za to odpovědni, avšak tím jsme i plně kompetentní my jediní to ve svém životě změnit.

Je třeba však říct, že odpovědi, které jsem si poskytla já sama nebo lidé na individuálkách, jsou předně odpovědi šité na míru danému člověku, který si je poskytl a to ještě ke všemu platné pro čas, ve kterém si je poskytl jako podporu pro nejbližší kroky v jeho životě v tom tématu. A tak odpovědi na určitá témata není možné brát jako odpovědi na vaše byť stejné otázky. Informace z přednášky však mohou posloužit jako inspirace a třeba i jako most k vašim vlastním odpovědím na třeba i naprosto odlišná témata. Informace tak pro vás nebude to, co budu povídat, ale to, co si díky tomu uvědomíte ve svém vlastním životě.

Těším se Peťa
(www.jinypristup.cz)

Cena: 100 Kč
Přihláška a platba zde v odkazu


11. 12. 2019            10 - 17 hod.               DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC 


15. 1. 2020              10 - 17 hod.                 DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC